ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เลขที่ 56 หมู่.3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทร.032-231313 แฟกซ์ 0-3223-3148 (หมายเลขอัตโนมัติ), 0-3223-2628
E-Mail photharamtech@gmail.com