งานวางแผนและงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2560
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2561
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2562