ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

รายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม