ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

        เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2480 บนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ เดิมชื่อโรงเรียนประถมช่างทอผ้า ต่อมาได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยในปี พ.ศ.2519

เหตุผลที่คุณควรเลือกที่จะมาเรียนที่นี่?

        เพราะที่นี่ มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากถึง 13 สาขาวิชา อาทิเช่น ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่นี่คือวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม

        ที่นี่ได้สร้างจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาให้มีลักษณะพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้แก่ด้าน ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา และยังมีสถานศึกษาอื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงาน

เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

        ผลสำเร็จของโครงการนี้ แรกเริ่มคือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดีขึ้น สะอาด ร่มรื่น เพราะมีชมรมจิตอาสาของเด็กๆช่วยดูแล เด็กมีวินัย รู้หน้าที่ รับผิดชอบตนเอง และที่สำคัญคือเด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนให้จบการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

ติดตามข่าวสารรายละเอียดของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้ที่ Facebook FanPage วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม กดติดตามได้ที่นี่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม หรือถ้าใครอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการกู้ยืมเพื่อการศึกษา Add Friend ที่นี่ งานแนะแนวฯ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 032-231313

รวมลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เลขที่ 56 หมู่.3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทร.032-231313 แฟกซ์ 0-3223-3148 (หมายเลขอัตโนมัติ), 0-3223-2628
E-Mail photharamtech@gmail.com
 

Stay Up to Date With What's Happening

Subscribe To Our Newsletter: