ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงาน
1. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคลากร
     
     
     
     
     
     
     
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
เลขที่ 56 หมู่.3 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทร.032-231313 แฟกซ์ 0-3223-3148 (หมายเลขอัตโนมัติ), 0-3223-2628
E-Mail t_photharam@hotmail.com
 

Stay Up to Date With What's Happening

Subscribe To Our Newsletter: