ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับ
รายการ
ฝ่ายงาน
1. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคลากร
2. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ งานบุคลากร
3. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานวิทยบริการฯ งานบุคลากร